Privacy beleid


Privacy beleid van De Elsenhoeve


-Alle uw gegevens worden verwerkt door Cindy Elsenga

-Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

-Uw gegevens worden bewaard op een excel-lijst en tevens wordt het door u ingevulde huurcontract digitaal bewaard

-Heeft u aangegeven mail van de Elsenhoeve te willen ontvangen dan wordt uw mailadres bewaard in de mailinglijst van de Elsenhoeve tot u aangeeft geen mail meer te willen ontvangen.

-Alle gegevens worden bewaard op een persoonlijke server en staan niet in de Cloud.

-Uw gegevens en het huurcontract worden bewaard tot een jaar na uw verblijf op de Elsenhoeve.

-De gegevens die wij van u vragen stellen ons in staat om:

*De overeenkomst die klanten met Elsenhoeve sluiten financieel en administratief af te handelen;

*De dienstverlening optimaal te kunnen leveren;

*Gasten of belangstellenden te kunnen bereiken als dat nodig is;

*De dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren indien dit nodig wordt geacht.

 


©2024 elsenhoeve.nl | Alle rechten voorbehouden.